narudzbenice featured

Store4: Maloprodaja – Narudžbenice

Narudžbenice su dokumenti izdani od strane kupca prodavaču, koji ukazuju na vrstu, količinu i cijene proizvoda ili usluga koje će prodavač pružiti kupcu. Na našem ekranu nalazu se lista svih narudžbenica, te opcije za filtriranje. Svaka stavka ima opciju za uređivanje statusa i dodatne opcije. Slijedi primjer narudžbenica u Store4 aplikaciji:


narudzbenice

U desnom dijelu zaslona vidi se status narudžbenice. Klikom na ikonu izbornik s postavkama moguće je lako promijeniti njen status.

narudzbenice mogucnosti

 1. Napravi račun – napravi račun od narudžbenice
 2. Poništeno – Poništi odabranu narudžbenicu
 3. Otkazano – Otkaži odabranu narudžbenicu
 4. Na čekanju – Odabrana narudžbenica je na čekanju
 5. Ispunjeno – Odabrana narudžbenica je ispunjena
 6. Završeno – Odabrana narudžbenica je završena
 7. Napravi kopiju – Kopiraj narudžbenicu

Klikom na opciju napravi račun kreirat će se novi dokument u odjeljku računi kojeg je dalje moguće obrađivati.
Detaljnije o računima pročitajte na Store4: Maloprodaja – Računi.


narudzbenica tockasti izbornik

U izborniku s tri točkice moguće je:

 • Pogledati narudžbenicu
 • Uređivati ju
 • Preuzeti narudžbenicu kao PDF datoteku
 • Ispisati narudžbenicu

Uz pomoć filtra koji se nalazi u desnom dijelu zaslona moguće je lako pretražiti bilo koju narudžbu po statusu, kupcu, dodijeljenom korisniku ili datumu.

narudzbenica filter

Dodavanje nove narudžbenice

Za dodavanje nove narudžbenice potrebno je kliknuti na ikonu plus „+“ koja se nalazi u desnom kutu zaslona. Nakon toga pojavit će ekran za dodavanje nove narudžbenice:

narudzbenice new

Neka bitna polja na ekranu dodavanje narudžbenice su opisana dolje:

 • Odaberite Kupca – Molimo odaberite kupca/klijenta iz padajućeg izbornika
 • Dokument # – Ovo polje će biti automatski generirano, ali je moguće i ručno unijeti broj dokumenta po želji (klikom na link „Uredi broj dokumenta“)
 • Referenca # – Upišite referentni broj vezanog dokumenta
 • Račun prema – Upišite adresu kupca
 • Datum izdavanja – Datum izdavanja dokumenta
 • Dodijeljeno – Odgovorna osoba za pripadajući dokument
 • Poslati prema – Napišite adresu pošiljke
 • Datum dostave – Datum kada će biti obavljena dostava
 • Valuta – Odaberite valutu plaćanja
 • Dostavljeno od – Izaberite odakle dolazi pošiljka
 • Email
 • Oporezivost stavki – Porez uključen ili isključen
 • Smeće – Moguće je izbrisati stavku
 • Plus ikona – Dodaj novu stavku

Prikaz narudžbenice

Za prikaz narudžbenice kliknite jednostavno na broj dokumenta narudžbenice ili na ikonu/izbornik s tri točkice, te odaberite opciju pregled. Nakon toga otvorit će vam se ekran za prikaz narudžbenice na kojem se nalaze: podaci o naplati i isporuci, te podaci o plaćanju. U desnom dijelu ekrana nalaze se obavijesti, komentari i vezani dokumenti.

1. Prikaz dokumenta – Ekran prikazan na donjoj slici prikazuje detalje narudžbenice.

narudzbenica preview

2. Vezani dokumenti – Vezani dokumenti sa odabranom narudžbenicom

narudzbenica vezani doc

3. Obavijesti – Ovdje će biti prikazana svaka obavijest vezana uz dokument, poput izmjena na dokumentu ili komentara.

narudzbenica obavjesti

4. Komentari – Razmjena povjerljivih informacija je jako važna za Vaše poslovanje. Koristite naš sustav za komentiranje za sigurno komunikaciju s vašim zaposlenima.

narudzbenica komentari

 

narudzbenica izbornik

 

5. Izbornik – Nalazi se u donjem desnom kutu zaslona, te sadrži dodatne opcije.

 • Prva opcija je da pripadajući dokument pošaljete putem e-mail-a.
 • Druga opcija je da isprintate odabrani dokument
 • Sljedeća je da ga preuzmete kao PDF
 • Naposljetku iz tog izbornika se možete vratiti na listu narudžbenica jednim klikom na ikonicu “Lista”.

Uređivanje narudžbenice

Uređivanju narudžbenice moguće je pristupiti na dva načina. Jedan je da u tablici s ponudama kliknete na broj ponude, pa zatim na novom ekranu odaberete olovku koja se nalazi u donjem desnom kutu zaslona. Drugi način je da u tablici s narudžbenicama kliknete na ikonu izbornika s tri točkice, koji se nalazi u desnom dijelu zaslona i odaberete „Uredi“. Nakon toga pojavit će vam se sljedeći ekran:

narudžbenica uređivanje

Kao što vidite ovdje su svi detalji koje možete vidjeti u vašoj narudžbenici. Možete mijenjati odabranu primku, dodati još stavki i slično.


Uklanjanje narudžbenice

Za uklanjanje označite jednu ili više narudžbenica iz liste, te pređite mišem preko plus gumba koji se nalazi u donjem desnom kutu. Iz izbornika koji vam se prikaže odaberite opciju briši, zatim potvrdite da odabrane stavke želite izbrisati.

narudzbenice brisi


Ukoliko vam treba riješenje za upravljanje skladištom i narudžbenicama ili želite saznati više o Store4 aplikaciji kontaktirajte nas na www.ingeniumweb.hr.