Store4 Tag: Računi

računi featured

Store4: Maloprodaja – Računi

Račun je poslovni dokument izdan od strane prodavača kupcu. U njemu se navode nazivi, količine i cijene dogovorene za proizvode i usluge koje je prodavač osigurao kupcu. Svi računi vaše firme nalaze se na jednom mjestu, unutar maloprodaje. Na našem ekranu nalazi se lista svih računa, te opcije za filtriranje. Svaka stavka ima opciju za uređivanje

Pročitaj više