Store4 Tag: Store4 Inventar

Skladište featured

Store4: Skladište

U odjeljku skladišta nalazi se inventar koji ste dodali u Store4 aplikaciju. Tu je također i odjeljak sa svim vašim dobavljačima i primkama – dokumenti koji sadrže informacije o stavkama na skladištu. Inventar Inventar predstavlja sve proizvode i usluge koje vaša tvrtka posjeduje. Naravno, samo one koje ste dodali u Store4. Moguće ga je sortirati

Pročitaj više