Store4 Tag: Store4 Usluge

proizvodi featured

Store4: Maloprodaja – Proizvodi

Sastavni dio svakog poslovanja je prodaja dobara ili usluga krajnjem kupcu, potrošaču ili korisniku. U Store4 aplikaciji proizvodi/usluge se nalaze u izborniku maloprodaje. Dodavanje novog proizvoda/usluge Za dodavanje novog proizvoda potrebno je kliknuti na ikonu plus „+“ koja se nalazi u desnom kutu zaslona. Nakon toga pojavit će ekran za dodavanje novog proizvoda. Neka bitna

Pročitaj više